ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Deze huurovereenkomst wordt aangegaan volgens de normale en wettelijke verplichtingen en voorwaarden die hier van toepassing zijn, en in het bijzonder volgens de navolgende verplichtingen en voorwaarden waaraan de huurder zich dient te houden op straffe van schadeloosstelling en intrest en zelfs ontbinding van deze overeenkomst, zulks naar oordeel van de verhuurder en zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op een vermindering van de huurprijs.
a) De aankomsttijd is op zaterdag middag vanaf 16u00. De vertrektijd is op zaterdag morgen voor 10u00.

b) Overeengekomen is dat bij annulering de volgende regeling wordt toegepast: door de huurder:
– Tot 45 dagen voor de aankomstdag, verliest de huurder de aanbetaling van 100 € et 10% van de huurprijs;
– Bij een bedrag onder de 250€, in ieder geval € 100;
– Vanaf 44 dagen voor de aankomstdag, verliest de huurder de aanbetaling en 50% van de huurprijs;
– Vanaf 14 dagen voor de aankomstdag, verliest de huurder de aanbetaling en 80% van de huurprijs;
– Vanaf 7 dagen voor de aankomstdag, verliest de huurder de totale huurprijs;
– Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten.

c) De huurder dient zich in de accommodatie als “een goede huisvader” te gedragen en de ruimten in goede staat van werking en onderhoud te houden. Alle installaties worden in goed werkende staat opgeleverd.
Klachten hierover die meer dan 24 uur na de ingebruikneming ervan wordend ingediend, kunnen niet worden aanvaard. Reparaties die betrekking hebben op de periode na deze termijn, komen voor rekening van de huurder. De huurder verplicht zich geen overlast naar de buren en medebewonners te veroorzaken.

d) De ruimten worden verhuurd inclusief meubels, dekbedden, dekens, kussens, keukengerei en glaswerk, een en ander conform de inventaris. De eigenaar heeft het recht, om bij het vertrek van de huurder de kosten te verlangen van de totale vervangingswaarde van meubels en materialen die zijn stukgemaakt, gebarsten of beschadigd, ontvreemd, of eenvoudigweg zijn aangetast, alsmede van de voorwerpen die sneller zijn versleten dan normaal is tijdens een huurperiode. De reiniging van dekens die vuil zijn en een vergoeding voor elke willekeurige beschadiging van bedden(goed), behang, wandbekleding, vloeren, plafonds, ramen enz.

e) De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn (WA) tegen bovenstaande schades (e) die hem zullen dekken in het geval van een schade. De huurder is verplicht om binnen 24 uur een schade te melden.

f) De borg dient bij aankomst betaald te worden en wordt bij vertrek terug gegeven. (behalve als er sprake is van schade of ontvreemding)

g) De huurder kan tijdens zijn verblijf de toegang van de eigenaar op diens verzoek niet weigeren.
De handtekening moet vooraf gegaan worden door de handgeschreven franstalige opmerking: “Lu et approuvé”

Le propriétaire/ De eigenaar: Le locataire/ de huurder

Lu et approuvé/gelezen en akkoord:

Fransje Spiljard

Résidence la Cigale, Roure du Prat, 07150 Orgnac l’Aven

TERUG NAAR HET OVERZICHT